งานรื้อถอน รับทุบตึก ราคารื้อถอน ทุบบ้าน
รับจ้างรื้อถอน รับจ้างทุบตึกรับรื้อถอน รื้ออาคาร รื้อถอน
โทร : 081-755-1229
บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สำนักงาน เลขที่ 148/5 ซอย วัดราชสิงขร ถนน เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 012-5537-0058-40
โทรศัพท์: 081-755-1229, Fax: 02-291-7039
email: piyamitr_gr@yahoo.com